Сексуална перверзия, характеризираща се с получаване на еротично удоволствие от болката, причинявана на друг човек. Садистът изпитва сексуална възбуда само когато причинява болка на партньора си. В по-тежки случаи, които за щастие са редки, жестоките му действия могат да стигнат до убийство. Най-известният случай в това отношение е маршал Жил дьо Ре (1400-1440), който погубил между 140 и 300 деца, според различните преценки. Някои убийци като Джак Изкормвача и Петер Сутклиф нападат само проститутки. Според Д. Каме-рон и Е. Фрейзър (1988), тяхната мотивация трябва да се търси в незряло отношение към жените, чийто корени се намират в отношението към майката, която е едновременно обект на обич и източник на фрустрация. „Дребният садизъм" се ограничава с бичуване, хапане или дори морални унижения. Някои автори смятат, че тази перверзия е конституционална. Според психоаналитиците, тя е елемент от контрастиращата двойка „садизъм-мазохизъм" и е свързана, в частност, със садистично-аналния стадий, с първите сфинктерни изживявания (привикване към чистоплътност), с бунта срещу авторитета и с изместената върху друг човек агресивност.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.