Френскоезичен швейцарски философ и писател (Женева, 1712 -Ермьононвил, 1778). Останал без майка още от раждането си, възпитаван лошо от капризен и нестабилен баща, след авантюристична и скитническа младост, по време на която се хвърля в най-различни области, Русо добива слава със Слово за науките и изкуствата (1750), наградено от Дижонската академия, Слово за произхода и основанията на неравенството между хората (1755) и с педагогическия си роман Емил, или за възпитанието (1762). Там той проповядва, че „всичко излиза добро от ръцете на Създателя, но се изражда в ръцете на човека", че възпитанието трябва да се основава върху естествените качества на детето, без да се избързва: педагогиката трябва да бъде функционална и съобразена с всяка детска възраст; че има определена възраст за всяко новопридобито знание. Философското съчинение на Русо За социалния договор, или Основи на политическото право (1762) оказва решаващо влияние върху Френската революция. Предвестник на модерната педагогика, Русо е също така първият, оставил Изповеди (1782-1789), които представляват смело психологическо произведение от първо лице и класически документ, разкриващ манталитета му на свръхчувствите-лен невротик.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.