Съвкупност от явленията на сексуалния живот. Психоаналитиците разграничават гениталността, съвкупност от характеристиките, свързани с органите за копулация от сексуалността, разпростираща се върху любовта изобщо. Сексуалният живот не започва едва в пубертета, а още от ранното детство. Пубертетът представлява само психофизиологически етап, период, през който сексуалното влечение, станало алтруистично, се насочва към нова цел. Фройд установява хронологията на етапите, през които нормално преминава сексуалността на субекта в условията на нашата култура. Основната идея е, че съществуват ерогенни зони (т.е. области от тялото, способни да предизвикват удоволствие), имащи превес една над друга в зависимост от възрастта. През първата година от живота оралната зона е източникът на всяко удовлетворение (сукане от майчината гръд); през втората и третата година интересът се премества главно върху аналната зона (усвояване на навици за чистота); между три и пет години предимство придобиват гениталните органи. От шестгодишна възраст до юношеската възраст настъпва успокоение на сексуалните пориви (латентност), които пубертетът бурно реактивира. По това време субектът, който е узрял до сексуалността на възрастните, се насочва към противоположния пол. Сексуалността е обусловена едновременно от органичната зрялост и от социокултурните условия. В нашето общество тя е обект на определени ограничения от религиозно или просто морално естество. Но в някои общности тя разцъфтява свободно и може да се види как четиригодишни деца съвсем естествено подражават на любовните игри на родителите си (Х. Паудърмейкър).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.