Наука, изучаваща проблемите, свързани със сексуалността. В края на XIX век сексологията отбелязва огромен напредък под влияние на Р. фон Крафт-Ебинг и Х. Еяис. Те изучават сексуалното поведение и свързаните с него проблеми, без да успеят да ги решат по задоволителен начин. Едва откритията на Фройд (динамично несъзнавано, детска сексуалност) предоставят средство за разбиране на сексуалния живот и неговите разстройства. Психоанализата дава възможност за разсейване на псевдообясненията на сексолозите, които виждат в перверзните (хомосексуализъм, фетишизъм и т. н.) или фригидността конституционал-ни аномалии и за налагане на мнението. Че те са видове детско поведение, фиксирани абнормно у възрастния човек. Според Фройд, преди да бъде възпитаван, човекът е безкрайно пластичен; детето е потенциално „полиморфно перверзно". Сексуалността на детето, изложена на влиянието на средата, се обуславя от нея. Перверзните не са конституционално фиксирани отклонения, а трудности в афективното развитие. Всички човешки същества носят в себе си зародиша на тези перверзни, следи от който се откриват у здравия субект във встъпителната част на половия акт. Сексологията, която е наука, основана на наблюдението, освободена от всякакви морални съображения, се налага след Втората световна война благодарение на изследванията на А. Кинси и най-вече на У. Мастърс и В. Е. Джонсън. Сега хората се грижат за секуалното си равновесие не по-малко отколкото за здравето си.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.