Силен шок, който може да отключи соматични и психични разстройства. Често вследствие на силна емоция или черепна •фавма при пътно-тран-спортна злополука или внезапна катастрофа (земетресение, пожар и т. н.), хората изявяват съвкупност от повече или по-малко трайни психологически разстройства („посткомоци-онен синдром"), най-важните от които са раздразнителност, уморяе-мост, астения, амнезия, регресия* до някои детски стадий и понякога бягството в болестта (хипохондрия) или алкохолизъм. За да се намали емоционалното напрежение на травми-раните често е необходима сънна терапия и психотерапевтична подкрепа.Фройд наричатрав.ш всяко събитие, което смущава ефективното равновесие на човека и задейства неговите защитни* механизми. За да предотврати нахлуването в психичния апарат на големи количества дразнения, организмът може да се затвори за всякакъв допълнителен стимул чрез припадък, псевдослепота, псев-доглухота и т.н. Той ще се опита също да ги възспре, а след това да постигне постепенно разреждане на напрежението, използвайки най-вече повторителни автоматизми.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.