Групова психотерапия, създадена от американския психиатър Е. Берн (1962) и основаваща се на анализа на интериндивидуалните отношения. „Транзакцията" е единица за социално отношение: „правя нещо за вас или против вас (стимул) и вие действате като следствие от това" (реакция). В този обмен са ангажирани нашите две личности и всеки от нас може да се държи като дете, родител или като обективен зрял човек. „Детският" Аз (Д) отговаря на емоциите, спонтанността, креативността; „родителският"Аз (Р) е съвкупност от ценности и поучения, ин-троектирани в детството (аналогичен нафройдовия Свръх-Аз*); „зрелият" Аз (3) е логична, обективна личност, която събира информация и я разглежда безпристрастно, без да се влияе от лично мнение. Всяко от тези три състояния на Аза представлява пълна система от чувства, нагласи, мисли, език, която влиза в действие спонтанно в различните ситуации, с които се сблъскваме. Но случва се някой човек да използва само един регистър от реакции или някое от трите състояния на Аза да покрие друго състояние, отнемайки част от него. В такъв случай „транзакцията" не може да бъде успешна. Такъв е случаят, например, когато на стимулация от типа 3, събеседникът реагира по начин Д или Р. Анализът на такова поведение позволява на пациента да осъзнае психологическите механизми, които го управляват и да постигне автономия. В този процес психотерапевтът играе подчертано директивна роля, но участват и останалите членове на групата, тъй като помагат на субекта да възприеме себе си по-добре, като отбелязват и подчертават неадекватните нагласи, които той най-често възприема.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.