В най-широкия смисъл терапевтично въздействие, което упражнява институцията върху болните, които се лекуват в нея. В по-тесен смисъл - съвкупност от социалнопсихологическите техники, използвани за подобряване на междуличностните отношения в болнично заведение с цел да превърнат тази институция в един действително терапевтичен инструмент. В психиатричната болница, която е център за лечение и заедно с това място за живеене, от началото на петдесетте години се полагат усилия за подобряване на условията на живот на болните и на междуличностните отношения. С тази цел там се създават работилници за ерготерапия, клубове за изобразително изкуство, театрални, музикални, спортни клубове, в управлението на които болните са приобщени в максимална степен. Такъв социален живот изисква срещи и обмен дори само за да се разпредели отговорността и за да се намали неизбежно възникващото напрежение. По време на периодичните събрания, в които участват пансионерите, лекуващият и дори административният персонал, се обсъждат срещаните трудности. Такива обсъждания, ръководени от внимателни и опитни психиатри, в края на краищата променят климата в институцията: авторитарните, агресивните и потискащи нагласи постепенно отстъпват на по-демократично и благотворно поведение.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.