Спонтанно, вродено и неизменчиво поведение, общо за всички индивиди от един и същи вид, изглеждащо адаптирано към цел, която субектът не осъзнава. Класическите концепции приемат, че инстинктът не маже да се променя. Днес вече знаем, че е възможно да бъде променен. Зоологът Р. У. Кингстън пробил килийката на оса така, че да не може да бъде запушена отвън. Тъй като въпросният вид работи винаги отвън, осата се трудила напразно в продължение на два часа, до падането на нощта, после се отказала. На другата сутрин се върнала, огледала повредената от двете страни килийка и започнала да я поправя отвътре (цитирано от У. Х. Торп, 1956). „На всички нива, в това число и при едноклетъчните организми, наред с инстинктите се среща поведение, което по същество представлява учене на нещо ново" (Ж. Пиаже, 1965), но колкото по-нагоре се изкачваме по зоологическата стълбица, толкова по-пластични и по-податливи на влияние чрез учене стават тези постъпки. При човека предварително формираното поведение е изключение (сучене); почти всички форми на поведение се придобиват чрез учене.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.