Специфична -положителна или отрицателна - нагласа към човек или предмет, основана на вярване, наложено от средата, способна да устоява на информацията. Предразсъдъците засягат всички области: философия, религия, политика, раси, хранене и т. н. Те имат комплексен произход. Предразсъдъците в областта на храненето се дължат например на използването на редки храни (К. У. Таунсенд): местното население в Африка яде скакалци, които европейците не желаят да опитат. Расовите предразсъдъци се обясняват отчасти с икономически подбуди, с необходимостта за разтоварване на агресивността върху изкупителна жертва, с психологически комплекси (желание за издигане в собствените очи). Дж. Мърфи и Р. Ликерт доказват, че предразсъдъците обикновено са групирани. Враждебността към малцинствата е присъща на конформистки настроени индивиди, привидно уравновесени, но всъщност тревожни и борещи се срещу страха чрез прояви на консерватизъм. Предразсъдъците, получени от средата (учене, идентификация с членовете на обкръжението), се рационализират впоследствие. Те са вредни, защото представляват пречка за общуването и предразполагат хората към конфликти.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.