Наука за поведението. Етологията е клон от зоопсихологията. Тя изучава спонтанното поведение на животните в естествената им или много близка до нея среда. Всеки вид живее в свой свят (Umwelt според Й. фон. Юкскюл), който трябва да познаваме, за да разбираме поведението на животните. Окото на жабата улавя само подвижните очертания и променящите се светлинни форми, което ограничава видимия свят на това земноводно до някои движещи се предмети: жабата може да улови с език танцуващо във въздуха листо, но да умре от глад върху килим от мъртви мухи. Всеки вид заема в заобикалящия го свят онази част, която има значение за него и която се определя от сензорната му организация. В този смисъл ще кажем, че леопардът в клетка изглежда неинтелигентен, неспособен да реши задача на обикновено заобикаляне, за да достигне до примамка, тъй като изкуственият свят, в който е поставен, не означава нищо за него. Обратно, в природата, където всичко притежава смисъл, той е способен да направи значителен обход, за да улови плячката си. Областта на етологията се разпростира и върху поведението на човека. За съвременната психология предмет на изучаване е вече не отделният човек, а човекът в неговата среда. Всички психологически факти (възприятие, общуване, учене) се разглеждат от психосоциален ъгъл.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.