Предаване на физическите и психическите характеристики от родителите на техните потомци. От изследванията на К. В. Ноден и Й. Мендел се знае, че наследствените характеристики се предават посредством хромозомите, намиращи си в ядрото на клетките. Изучаването на наследствеността при човека е възможно чрез сравняване на близнаци и съставяването на генеалогични дървета. Например Х. Х. Нюмън изследва двадесет двойки еднояйчни близнаци (т. е. произлезли от една оплодена яйцеклетка), отглеждани поотделно още от ранното им детство в различни среди, и установява идентичност на тяхното интелектуално ниво и на двигателните им способности. В семейството на Й. С. Бах в продължение на пет поколения се изявяват петнадесет талантливи композитора. Тези наблюдения са в подкрепа на наследственото предаване на способностите (интелигентност, музикална дарба и т. н.). От друга страна, без да се връщаме осъзнато към ламаркизма, несъмнено съществуват експерименти, които доказват възможността за наследствено предаване на придобити поведения. Ако три поколения плъхове се подлагат на теста с лабиринт, на третото поколение е необходимо десет пъти по-малко време, отколкото на първите две, за да изпълни успешно теста. Що се отнася до някои психични болести, рискът от заболяване се покачва от 1 до 20% за хората, които имат болни близки роднини. Но еволюцията на човека зависи само отчасти от наследствения му фонд. Средата и възпитанието също играят много важна роля в неговото ставане.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.