Продължителност, белязана от последователността на събитията. Понятието време е психологическа конструкция на човека, позволяваща му да се адаптира към промените на средата. Това понятие има за основа както социални, така и сензомоторни фактори. Съществуват обективно, социализирано, измеримо (часовник, календар), биологическо време, което се променя под влиянието на различни фактори като температура, интоксикация с хашиш или други дроги, и субективно време, променящо се в зависимост от индивидите и личните интереси в момента (когато дейността ни е интензивна, трудна, интересна, времето ни се струва кратко; обратно, когато сме бездейни, то ни се струва безкрайно дълго). Възприемането и ценността на времето варират също в зависимост от различните култури. В нашето общество то изглежда много ценно, защото е организирано линейно (погълнати от някаква цел, ние трудно понасяме прекъсване на действието ни). Но съществуват други културни групи, при които тази времева структура липсва: възрастният обитател на о-в Бали живее в настоящия момент, той не очаква нищо и може безкрайно да понася да пречат на дейността му; за него животът е неопределено в продължителността си настояще, което не води никъде. Във философията живяното време, наричано „темпоралност", е основното пространство на съзнанието (М. Хайдегер).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.