Способност за актуализиране и осъществяване на намеренията. Волевият акт, предхождан и детерминирай от една идея, предполага рефлексия и целенасоченост. Действията, които не отговарят на този критерий, не са волеви. Според класическата схема волевият акт предполага: 1. формиране на проект; 2. обсъждане (преценяване на най-правилното действие); 3. решение; 4. изпълнение на действието до завършването му. Завършеният акт е доказателство за автентичността на целта. Разстройствата на волята могат да се проявят във фазите на обсъждане (страдащият от абулия претегля „за" и „против", променя проектите си и не предприема нищо), на решение (някои тревожни субекти се поставят във властта на другите: свещеници, родители и т. н., и се ограничават до дребни роли, за да не поемат отговорност) или на изпълнение (слабоволевият не довежда докрай проекта си поради липса на постоянство). Като преднамерен акт волята е тясно свързана с потребностите; тя е избор в конфликта между влеченията; тя се състои, казва Е. Клапаред, „в принасянето в жертва на едно желание върху олтара на друго желание". Съвременните психолози, които са повлияни от тезите на екзистенциализма (Ж. П. Сартьр) и психоанализата, оспорват значимостта на класическата схема и в частност фазата на обсъждането. Повечето от нашите действия, казват те, са детерминирани несъзнавано, така че обсъждането е само театър, рационализация със задна дата. Волята е експресия на Аза, но също и на цялата личност, на несъзнаваните мотивации, както и на социалното възпитание, на ученето и интелигентността.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.