Съвкупност от наклонности, които движат човека към определен идеал. Говори се за аспирация при едно действие, когато осъществяването му означава за индивида реализация на неговите умения. Нашите успехи и неуспехи са функция от очакваното ниво на постиженията, нивото, което си поставяме за цел в дадено начинание. Това ниво на аспирациите е от първостепенна важност в поведението на хората, защото влияе по един по-явен или по-прикрит начин върху преследването от тях на повечето цели. Обусловено едновременно както от индивидуални, така и от социални фактори, то изисква известно познаване на себе си, на собствената ценност, на собствените способности и предели на възможностите, както и желание за достигане на определен статут. Понякога, субектът, който е под силното влияние на социалните условия, се стреми да постигне прекалено висока по отношение на възможностите си цел: той има някакво призвание, но не и необходимите за постигането на тази цел способности. Това може да породи разочарования и да го доведе до дезадаптация. Създадени са тестове за ниво на аспирациите, които позволяват да се прецизират някои личностни черти на изследваните субекти и чрез обобщение да се предскаже поведението им в реални житейски ситуации.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.