Дисциплина, която изучава паранормалните явления (ясновидство, телепатия, телекииезя...). Изследователи в различни области от различни страни се опитват да обяснят паранормалните явления. Използвайки инструментално наблюдение, статистическия метод и експериментирането, те полагат усилия да въведат рационалност в областта на ирационалното. След дългогодишно изучаване на ясновидството, Ф. Лаплатин (1988) стига до заключението, че това явление е начин за сензорно, непостоянно, неволево и полусъзнавано общуване, което е необяснимо и невъзможно за възпроизвеждане по желание. От своя страна Р. Шовен разпростира парапсихолологическите експерименти върху животни, за да установи дали мишките притежават способост да предвиждат бъдещето (прекогниция). Автоматичен механизъм изпраща по напълно случаен начин електрически ток към едната или другата част на клетка; мишката, използвана като опитно животно, бива предупредена от светлина, че електрическият ток ще премине, но не знае от коя страна ще дойде електрошокът; ако се намира от „правилната страна", мишката няма да усети електрическия ток. Многократно повтаряните опити показват, че мишката се намира в частта, която не получава електрически импулси по-често, отколкото може да се предвиди по теорията на вероятностите (Шовен, Някои неща, които не мога да си обясня, 1976). Много изследователи (Х. Бендер, Л. Т. Бендит, Дж. Б. Райн, Е. Серва-дио...) са установили съществуването на ексфасензорно възприятие без да могат да го обяснят. 3. Фройд вижда в телепатията архаичен начин на действие, чрез който хората успявали да се разбират помежду си, но който е бил отхвърлен на заден план по време на филогенетичното развитие (т. е. по време на еволюцията на вида) от по-добър метод на общуване - метода, който използва знаци, възприемани от сетивните органи.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.