Липса или недостиг на обич. Афективнвте потребности на човека са също толкова важни, колкото и останалите и незадоволяването им може да има тежки последици. Когато малкото дете бъде отделено от своята майка, плачът и виковете изразяват безпомощността и тревожността му. После настъпва примирение, но с него апатия и отказ да се храни. Ако никой не замести майката по време на продължително отсъствие, забелязва се спиране на физическото развитие и обща регресия. Наученото е последно време изчезва, езикът обеднява, става „бебешки", енурезата и клатенето на тялото са почти винаги налице. Понякога детето си причинява болка или се самонаранява. Органичните съпротивителни сили отслабват много. Р. Шпиц е доказал вредата от ранната афективна недостатъчност. Тествайки редовно бебета, отглеждани от детегледачки в образцови детски ясли, и сравнявайки ги с кърмачета, отглеждани от майките им в изправителен дом, той констатира, че вторите имат нормално психомоторно развитие (КР = 105 в края на втората година), а развитието при първите постепенно деградира. Докато при началните тестове за бебета коефициентът им на развитие (КР) бил 124, тази цифра слязла на 72 в края на първата година, а след. втората година била едва 45. Освен това в образцовите ясли починали една трета от децата (по-точно 37,3%), а. между децата на затворничките нямало нито един смъртен случай. Шпиц и неговите последователи установили, че нежеланите ефекти от афективната недостатъчност са толкова по-тежки, колкото по-рано настъпи тя и колкото по-дълго време продължи. При повече от петмесечна раздяла у децата се появявал хоспитализъм и трайни личностни (интелектуални и афективни) разстройства. За да проверят тези твърдения, други автори (Дж. Б. Баулби, А. Фройд и т. н.) анализирали миналото на социално дезадаптирани възрастни или юноши. Оказало се, че престъпността (най-вече кражбите и проституирането при малолетни) е от 4 до 5 пъти по-честа при субектите, лишени от ефективност в детството, отколкото при отгледаните в нормални семейства. Ново потвърждение било получено от наблюденията върху деца с разстройства в развитието, за конто се полагали специални грижи: от момента, в който детегледачките и психоложките (заемащи мястото на майката) започнали да проявяват към тях грижи и нежност, децата се оживили, започнали да се хранят и увеличили теглото си. Интелектуалното ниво отново се повишило. Има случаи, в които раздялата със семейството е наложителна. Тогава детето трябва да бъде подготвено за това тежко изпитание, за да се разсее, доколкото е възможно, тревожността, която неизбежно ще настъпи. Все по-често в болниците и детските медицински заведения майките могат да бъдат с децата си, ако желаят. В противен случай им се препоръчва да оставят на детето някаква своя вещ (например носна кърпичка с парфюма си) и да го посещават по-често. Потребността да обичаш и да бъдеш обичан е не по-малко важна в зрялата възраст. Когато задоволяването й се затруднява поради трудно установяване на социални връзки (вследствие на стеснителност или неврози) или житейски събития (изоставяне, траур, старост, изолация...), субектът може да се отдаде на разнообразни заместващи дейности като посвещаването в благотворителност или колекционирането на марки. Но когато афективната празнина не е запълнена, може да настъпи повече или no-малко тежко депресивно състояние, което понякога води до самоубийство депресии; привързаност; трихотиломания. 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)



Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.