Болестно езиково разстройство. Този недостатък, който е следствие от мозъчни увреждания, локализирани в лявото полукълба при хората с водеща дясна ръка, може да настъпи у субекти с нормална интелигентност и без разстройства на афективността или дефициентност на перцептивните или двигателните функции. Въпреки етимологията на думата афазия, тук не става въпрос за загуба на възможността за продуциране на реч, а за разстройване на способността за използване на правилата за произвеждане и разбиране на вербалните съобщения. Афазията има миого аспекти, които могат да се групират в две главни форми: афазия на Вернике, или сензорна афазия, и афазия на Брока, или моторна афазия. При първата болният говори, но лошо, речникът му е изпълнен с пропуски; разбира трудно какво му казват и често е загубил чувството за писмения език. При втората е засегнато не разбирането на речта, а изразяването й. Болният е неспособен да учлени дори и една дума и не може спонтанно да се изразява чрез писменост. Тези разстройства се наблюдават вследствие на мозъчносъдови увреждания, мозъчни травми, енцефалити, мозъчни тумори и т. н., а също и преходно по време на някои болести (като диабет) или отравяния (например с въглероден окис). Опитите за лечение на афазнята са отчайващи. При липсата на терапия на болния може да помогне правилно проведената рехабилитация. 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.