Конгенитална болест, характеризираща се със значително изоставане в развитието и фациес, който напомня на монголоидния тип. Тази болест се нарича също „синдром на Даун" (по името на английския лекар, който точно я описва през 1866 год.), или още „тризомия 21", тъй като от 1959 год. благодарение на изследванията на Р. Търпин, Ж. Льожьон и М. Готие се знае, че тя се дължи на наличието на допълнителна хромозома (три хромозоми 21 вместо нормално две). След тридесетгодишна възраст в мозъка на болния от монголоидизъм се наблюдават същите увреждания (сенилни плаки, неврофибриларни и грануло-вакуолни дегенерации), както при болестта на Алцхаймер. Все още не са известни причините за тази относително често срещана хромозомна аберация (1 на окбло 650 живородени деца). Възрастта на родителите, особено на майката, играе несъмнена роля. И наистина, майките на една трета от децата, които се раждат с тази болест, са над четиридесетгодишна възраст. Децата са кротки и гальовни, чувствителни спрямо музиката, понякога могат да развият определени умения благодарение на огромните грижи на семейството, подпомагано от специализиран екип.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.