Заведение, в което се извършва групово обучение. Тръгването на училище поставя пред детето понякога драматични проблеми, за които родителите обикновено не подозират. Новият ученик трябва да се интегрира в среда, различна от тази, която му е позната, среда, която се управлява от закони и дисциплина, с които той не е свикнал, в която той трябва да възприеме нови роли. Успоредно с усвояването на инструментите на културата (четене, писане, смятане) и на логическите форми на мисленето, училището дава на детето средство^а социализиране, то установява другарски връзки и постепенно се освобождава от определени семейни обвързаности. Традиционната цел на училището е не само предаването на културата, а предимно интегрирането на детето в колектива, усвояването на приетите норми и ценности. Другата амбиция на училището е да компенсира културния недостиг на семейната среда и да даде на всички ученици равни възможности за успех в обществото. Но П. Бурдио и Ж. К. Пасрон (Наследниците, а след това Възпроизвеждането, 1970) доказват, че социалният детерминизъм е непоклатим и че училището само възпроизвежда социалното неравенство. Училището във Франция е в криза от много години. Много преподаватели изглеждат разочаровани. Те се колебаят относно избора на педагогическите методи и не могат да се справят с объркаността на учениците и с противоречивите изисквания на администрацията. -^ активно училище.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.