Начин, по който частите на едно цяло са организирани едно спрямо друго. В този смисъл се говори както за структура на здание, така и за структура на организма (К. Голдщайн), структура на социална група или на поведение (М. Мерло-Понти). Структурата е това, което придава единство на множеството и значимост на съставните части; това, което непосредствено възприемаме като нераз-ложимо цяло без да минаваме през анализа и синтеза, това, което ни позволява да разпознаем веднага мелодия, която е транспозирана в друга тоналност. Като стабилен елемент на организирано множество, структурата се разпознава въпреки трансформациите, които може да претърпи множеството. Структурата е „форма", родена от организацията на елементите, които я съставят (елементи, които не означават нищо сами по себе си и придобиват смисъл само посредством принадлежността си към множеството). При свързването на две тела се поражда нещо ново, чиито качества са различни от качествата на съставните части (свързването на два газа, например, водород и кислород, произвежда вода). Това е валидно за всички нива на организация. Обратно, промяната на един елемент от цялото, изменя цялостната структура. Изменението само на една нота в музикална пиеса е дортатьчно, за да промени мелодията. Човешкото същество е също така единно цяло; тяло и психика са отделимо свързани и взаимозависими; всичко, което се случва с частта, засяга целостта; страхът предизвиква треперене, повтарящите се емоции понякога предизвикват органични увреждания и т. и.Гещалтпсихологията има заслугата, че доказа релативността на съставните части по отношение на цялото.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.