Период от живота между детството, чието продължение е, и зрялата възраст. Това е един „неблагодарен период", характеризиращ се с телесни и психологически промени, който започва от дванайстата или тринайса-та година и завършва между осем-найстата и двайстата година. Тези граници не са твърди, тъй като настъпването и продължителността на юношеството варират в зависимост от пола, расата, географските условия и социално-икономическата среда. В психологически план, юношеството се характеризира с реактиви-ране и разцвет на сексуалния инстинкт, укрепване на професионалните и социалните интереси*, желание за свобода и самостоятелност, богатство на ефективния живот. Интелигентността се развива многопосочно, способността за абстрактно мислене нараства, специфичните способности се прецизират. Функцията на юношеството е свързана с избора измежду многобройните възможности на индивида онези, които ще му позволят да избере своето поприще и да навлезе в света на възрастните. А също така и да открие своята собствената личност и тази на другите, да установи нови отношения с обкръжението: отдалечаване от родителите, сближаване с връстниците (приятелство, любов). Юношите представляват една особено богата и динамична социална общност.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.