Швейцарски психолог н психиатър (Кесвил, 1875 - Кюснахт, край Цюрих, 1961). Юнг следва медицина в Базелския университет и допълва медицинското си образование в Париж през 1902 год. заедно с П. Жане. В Цюрих е асистент на О. Блойлер, а после главен лекар в университетската психиатрична клиника. Възприел бързо психоаналитичните теории на 3. Фройд, чийто ученик и приятел става от 1907 год., този пасторски син бива отблъснат от биологизаторския характер на Фройдовите теории и след петгодишно сътрудничество се разделя с учителя си и основава нова школа по „аналитична психология". До 1946 год. заема катедрата по медицинска психология в Базел, след това през 1948 год., основава в Цюрих Института Юнг, който ръководи до смъртта си. В много съчинения Юнг развива своите идеи, най-важната от които изглежда тази за колективното пе-съзнавано, като основа на въображението, общо за всички народи във времето, проявяващо се в религиите, митовете и езотеричните учения. За да провери тази фундаментална концепция, Юнг предприема широко изследване. По време на поредица от пътешествия, той изучава първобитните и източните религии и ал-химията. Това огромно изследване затвърждава неговото убеждение в съществуването на универсален фонд, които произвежда архетипове, образи и символи, които са независими от времето и пространството. Измежду произведенията му преведени на френски, ще цитираме Човекът, в търсене на душата си (1943), Психологическите типове (1921), Моят живот (1962).

Виж още: ЮНГ - аналитична психология>>>
Видео: К. Г. Юнг>>>

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.