Структурирана съвкупност от индивиди, чиито елементи си влияят взаимно. Съществуват различни видове групи: семейство, трудова бригада, гангстерска банда, личен състав на предприятие и т. н. Някои са спонтанни (детски групи), а други - институционализпрани; техните членове се подчиняват на правила, които се пораждат постепенно от живота в групата или са създадени предварително; някои групи представляват цел сами по себе си (например за задоволяване на социоафективни потребности), други са средство за постигане на някаква цел (работни групи). При всички групи има взаимопроникване: например стачката е действие, предприето от синдикална организация; но последната е подложена на влиянието на своите членове, които на свой ред са чувствителни към атмосферата като цяло в тяхната среда. Групата се определя от индивидите, но затова пък тя до голяма степен обуславя поведението им. Влиянието й се проявява не толкова като натиск отвън, а като повече или по-малко спонтанна адаптация на нейните членове към социалната среда. Хората се нуждаят от група, която да задоволява потребностите им от сигурност и общуване (К. У. Кули). Те приемат нейните закони, за да не бъдат наказани или изключени от нея (конформизъм), но преди всичко, защото са податливи на внушението за престижа на мнозинството и защото се идентифицират с групата, с която са свързани. Индивидът, който е моделирал своето поведение в зависимост от поведението на групата, е склонен да я приема за референтна система (Р. Мертон, 1957) и да съди за другите според нейните норми. Изучаването на групите позволява да се опознаят силите, които действат в тях, и да се формират нови социални отношения. Практическото приложение на групите се простира от промяната в социалните структури на едно предприятие до груповата психотерапия, практикувана в сдруженията на преболеду-валите (например Асоциацията на анонимните алкохолици).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.