Нервна клетка. Най-схематично представено, в неврона се различават клетъчно тяло, аксон и дендрити. Клетъчното тяло, чиито размери варират от 5 до , 130 микрона, се състои от ядро, обвито от протоплазмена маса, наречена перикарион. От перикариона тръгват израстъци: дендритите (ре-цептивната част) иаксонът, илаосевият цилиндър (който предава нервния импулс). Аксонът (или нервното влакно) е дълга нишка (метър и повече при едрите бозайници) с доста голям диаметър (от 1 до 22 микрона и дори 1 000 микрона при някои безгръбначни), чието групиране образува нервите. Около аксона, навити на много стегната спирала, клетките на Шван образуват непрекъсната мембрана. По време нараз-витието цитоплазмата на клетките на Шван се обогатява с фосфолипиди, съвкупността от които, седефена на вид, се нарича миелин. Миелиновата обвивка на места има прекъсвания, наречени „възли", или „прищъпвания на Ранвие". Съществуват нервни влакна без миелин (амиелинич-ни). Според формата на клетъчното тяло и броя на неговите израстъци се различават пирамидни клетки, униполярни, биполярни и мултиполярни неврони. Човешкият организъм притежава около 15 милиарда неврона, като всеки от тях може да има до 30 000 връзки, или синапен, с други клетки. 

Вижте още:

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.