Теория, в която са описани различните логически структури, следващи една след друга в процеса на интелектуалното развитие. Ж. Пиаже доказва, че мисленето се формира по един непрекъснат начин. 1. От 0 до 2-годишна възраст бебето използва за инструменти само възприятията и движенията. То още не е способно на представи. Това е периодът насензомоторната интелигентност, която е довербална. 2. От 2-годишна възраст започва друг период, с продължителност до 7-8 година, през който се изгражда символичната (или „семиотична") функция, позволяваща на детето да замести предмета с представата за него. Символичната функция позволява на сензомоторната интелигентност да намери своето продължение в мисленето. Но детето все още не разполага с необходимите операционални средства за конституирането на най-елементарните понятия за съхраняването. Така например то мисли, че разстоянието между А и Б не е непременно еднакво с това между Б и А (особено по наклон). 3. Понятието за обратимост се усвоява едва към 7-8 година. По това време се наблюдава формирането на умствените операции класификация и сериация. Преди него детето се намира на дооперационално ниво; след него то навлиза в периода на конкретните операции на мисленето. Но тези нови възможности му разкриват все още твърде ограничено поле, защото интелектуалните операции, на които е способно, се упражняват само върху обекти. 4. Към 11-12 години започва последният период - на формалните, нпяхипотетико-дедуктивни операции, които не се насочват вече изключително към обекти или конкретни реалности, но и върху „хипотези";този период достига своя връх в юношеската възраст, в рационалното мислене.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.