Период от живота, през който се усвоява или развива двигателна структура или способност. Между тринайстия и шестнайстия час след излюпването, движещ се предмет отключва у птичето реакция на следване. В естествени условия това може да е друга птица, не в експериментална ситуация това може да е изследователят. Котенце, отглеждано в пълен мрак, а след това поставяно всеки ден за няколко часа в среда, прошарена с вертикални бели и черни ивици, си играе с държана вертикално пръчка, но не играе с нея, когато му се подава хоризонтално. И обратно. Регистрирането на електрическите импулси в зрителните клетки в мозъка доказва, че те не реагират, когато показваните линии сключват прав ъгъл с линиите, с които животното е привикнало. Заключението, до което достигат британските учени К. Блейкмор и Дж. Купър, е, че дори вродените зрителни механизми трябва да бъдат подкрепени в точно определени моменти (критичен период) от външни стимулации. М. Монтесори нарича „сензитивен период" момента от развитието, когато детето е достатъчно зряло, за да усвои определена функция. Нормално, средата и околните предоставят на детето многобройни случаи за упражняване, съответстващи на потребностите му тъкмо в момента, в който те стават осезаеми. Когато това не стане, възможността за естествено усвояване се изгубва. Това отчасти обяснява почти пълната неспособност на вълчите деца да усвоят човешкия език и поведение.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.