Социална институция, основана върху сексуалността и майчинските и бащинските чувства, чиято форма варира в зависимост от културите (моногамно, полигамно, полиандрично и т. н.). В западното общество основната функция на семейството се състои в осигуряването на сигурност на своите членове, а така също и възпитание на децата. В семейството те усвояват езика, обичаите и традициите на своята група. Чрез механизма на подражанието и на идентификацията с родителите, те изграждат своята личност, формират своя характер и преминават от егоизъм към алтруизъм. Семейството е необходимо за развитието на детето, но добродетелите на детето зависят от добродетелите на семейството. Авторитарността е вредна точно толкова, колкото и разпуснатостта; едното води до непрекъснати искания, несигурност, леност; другото създава фрустриращи ситуации, от които произлизат потисната агресивност и тревожност. Сплотеността на семейството е важен фактор в бъдещото развитие на членовете му. И наистина, доказана е положителната връзка, която съществува между алкохолизма, психичните болести, престъпността и разпадането на семейството - афектнвна недостатъчност; брачно разногласие; недостатъчност на възпитателен авторитет.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.