Привързаност на майката към нейното дете. Чрез серия опити върху бели плъхове С. Дж. Уордън доказва, че това чувство обикновено е по-силно от всяко друго (глад, жажда...). Според П. Т. Йънг майчинското поведение се обяснява до голяма степен с необходимостта майката да облекчи своите болезнени млечни жлези, като кърми малките си. Но в това поведение се намесват и други фактори. С цел изучаване на предполагаемото влияние на хормоните се извършват присаждания на предния дял на хипофизата при полово зрели мъжки плъхове, при които се наблюдава типично майчинско поведение със строеж на гнездо, близане на малките и т. н. Като продължение на изследванията на К. Лоренц върху перцептивното запечатване редица учени се опитаха да изучат условията за привързаност на майката към малкото й. Така например овцата се научава да разпознава миризмата на агънцето си до два-три часа след раждането му. При човешкия вид, наред с биологическите и физиологическите причини, се намесват и други - социалнопсихологически, които безспорно играят роля в това поведение. Жената ще бъде добра майка само ако е била достатъчно обичана, за да обича себе си и другите. 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.