Обмислено действие на човек, който иска да вземе за син или дъщеря дете, родено от други родители. Осиновяването се практикува в повечето човешки общности. Осиновително поведение се открива дори при животните, където се наблюдава женски да се грижат за малки, които не са техни. В основата на това поведение несъмнено стои майчинският инстинкт, но в желанието на човека да си осигури потомство има и други съображения (социални, икономически и философски). След Втората световна война във Франция молбите за осиновяване непрекъснато се увеличават; броят им дори е много по-голям от броя на децата, които подлежат на осиновяване. И наистина, от около 40 000 питомци на държавата (сираци, изоставени деца) мнозина не са осиновими по различни причини: възраст, здравословно състояние, живи баба и дядо, братя и сестри, с които детето не иска да се разделя, привързаност към хората, които се грижат за него. В крайна сметка годишно биват осиновени 5% (едва 2000), към които трябва да се прибавят приблизително 2500 деца от чужбина, пристигащи с посредничеството на частни благотворителни организации. Социалните служби, отговарящи за тази дейност, в желанието си да предотвратят неуспеха на подобни актове, дават разрешение за осиновяване едва след като получат максимални гаранции от заинтересуваните страни. Назначават се проучвания на бъдещите осиновители с цел предвиждане на материалните и психологическите условия, в които ще живее детето/Го пък бива подложено на задълбочен медицински и психологически преглед. Въпреки тези предпазни мерки не всички осиновявания са успешни. До известна степен това се дължи на осиновените, но в по-голяма степен - на осиновителите. В първия случай причината не е толкова в незабелязани наследствени недъзи, а в поведенчески разстройства, които понякога са последица от продължителния престой в детските заведения. Вината за неуспеха може да се припише на осиновителите, когато им липсва необходимата гъвкавост, за да разберат осиновеното дете и се адаптират към него. Понякога те смътно желаят детето да се придържа към някакъв идеален модел и са разочаровани, ако расте според своите възможности и утвърждава своята индивидуалност. В много случаи те се колебаят да проявят строгост и не знаят как да му разкрият истинското положение. Най-добре е към този въпрос да се подходи искрено и естествено, когато детето е още малко, на 4 или 5 години.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.