Спиране на кърменето при малкото дете. В по-широк контекст - също забрана за употреба на дрога при токсикоман. Бебето, на което са отнели гърдата на кърмачката, за да го хранят по подходящ за възрастта му начин, изпитва сложни чувства. Фрустрацията не се дължи толкова на смяната на. храната, колкото на промяната в отношенията с майката. Някои деца, обидени от внезапно или твърде закъсняло отбиване, не приемат тази раздяла, започват да си смучат палеца, проговарят със закъснение или заекват. Други започват да ядат прекомерно много, стават „лениви", запазвайки носталгията за „доброто старо време", когато всичко се дава безусловно. Действително този шок променя характера. И всеки по-късен шок с аналогично значение може да реактивира несъзнавано първия. Тръгването на училище или настаняването в пансион могат да бъдат изживени като ново отдалечаване от майката и да предизвикат неадекватни реакции: кражба, отказ от учене, безкрайно мечтаене, енуреза... За да избегне тези смущения, майката трябва да се погрижи да отбие кърмачето постепенно, нито преждевременно (не преди шестия месец), нито много късно. При токсикоманните субекти внезапната забрана за получаване на тяхната дрога създава психично напрежение и физиологически промени, видими по няколко признака: потене, сълзливост, гадене, повръщане, болки в мускулите, отслабване. В този случай се говори за криза на прекъсването. Понякога може да последва шоково състояние и смърт. „Отбиването" на зависимия от дрогата (или на алкохолика), извършвано под лекарски контрол, трябва да става постепенно.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.