Грешка на сетивата или на ума, която представя привидното за действително. На рисунката на стр. 112 двете фигури са еднакви на ръст, но едната изглежда много по-едра от другата. На фигурата на Херинг успоредните линии изглеждат извити. Тези илюзии илюстрират особената пластичност на възприятието: то е по-чувствително към цялостната фигура, отколкото към елементите й. Възприятието никога не е изолирано. То винаги бива интегрирано в система. Навиците, предразсъдъците, желанията, емоциите влияят върху възприятията. Страхуващото се дете, което чува скърцането на пода в съседната стая, твърди, че чува стъпките на крадец. Илюзиите, деформациите на действителни предмети, се проявяват най-вече когато съзнанието е стеснено (заспиване, умора). Особена форма на патологична илюзия е припознаването (парамнезията). Субектът има впечатлението, че вече е виждал (deju vu) или преживявал (deju vecu) определени ситуации, че среща познати хора или предмети, че вижда отново нещо, което никога не е виждал; социалните рамки на паметта му като че ли са размити, защото вече не може да различава настоящото от миналото.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.