Афективно състояние, характеризиращо се със страха да не бъдем лишени от това, на което държим (могъщество, обич). В по-тесен смисъл под ревност се разбира чувството, пораждано от страха, да не би обичан от нас човек да предпочете друг вместо нас. За малкото дете всички, които делят с него обичта и грижите на майка му, са узурпатори (едипов и каинов комплекс). Агресивността му към тях се изразява понякога драматично: дете пребива до смърт новфоденото си братче, друго, по-голямо дете, хвърля в огъня мечето на по-малкото си братче (символичен акт). Подобна агресивност издава объркаността на детето, което се бои да не бъде изоставено в полза на съперника си. При възрастните, в основата на някои престъпления (при които може да се открие тенденция към раздаване на присъди) или невротични състояния, нерядко се откриват следи от детска ревност. Някои автори смятат, че това чувство е универсално и вродено. А. Балон напомня, че ревността се среща дори при животните (ако галите куче, друго се спуска да заеме мястото му). Р. Линтьн е наблюдавал, че на Маркизките острови, където съществува пълна сексуалната свобода, местните хора проявяват ревност в пияно състояние, т. е. когато контролът на волята е занижен. Други социални психолози (О. Клайнбърг), напротив, смятат, че това чувство има културален произход. Ревността не се свързва с желанието за изключително ползване от благоволението на друг човек, а със социалния статус. В моногамните общества изневярата предизвиква реакция на ревност само доколкото поражда (материална или афективна) несигурност и доколкото поставя под въпрос понятието за лична ценност (престиж, чест). Това е трагично вярно за налудността на ревнивеца, който не се поколебава да обезобрази или убие „любимия" партньор. Ревнивците са тревожни, садомазохис-тични типове, които жадно търсят всички доказателства за предполагаемото си нещастие и са неподатливи за разумни аргументи. Според психоаналитиците (Лагаш, 1947), поведението им се диктува от сложни чувства (латентна хомосексуалност, едипова фиксация, омраза към партньора и т. н.), които те ни най-малко не осъзнават.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.