Съвкупност от динамични фактори, които определят поведението на един индивид. Изследванията на неврофизиолозите (К. С. Лашли) и на етолозите (К. Лоренц, Н. Тинберген) доказват, че поведението е обусловено от вътрешни (невроендокринни) изменения и външни дразнители (среда), въздействащи върху мозъка. Възможно е да бъде предизвикано сексуално поведение у котка посредством имплантираме на много малки количества от хормона естроген в задната зона на хипоталамуса. Органичното изменение, причинено от тези стимулации, създава напрегнато състояние, което обуславя поведението на животното. Следователно може да се смята, че мотивацията е хронологически първият елемент на поведението: именно тя привежда организма в движение, като продължава да действа до спадането на напрежението. Класическата психология разграничава мотиви и подбуди, където първите представляват интелектуалните причини за нашите действия, а вторите — афективните им причини. Но това разграничение е изкуствено и излишно. Всъщност в основата на нашето поведение не стои само една-единствена причина, а цяла неделима съвкупност от съзнавани и несъзнавани, физиологически, интелектуални, афективни и социални фактори, намиращи се в реципрочна интеракция.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.