Чувство, произлизащо от еротичната привързаност на детето към родителя от противоположния пол. При анализа на неврозите Фройд открива факти, които схематично могат да се сведат до две взаимнозави-сими тенденции: любов към родителя от противоположния пол и враждебност към родителя от същия пол. Той ги обединява в едно цяло, наречено „едипов комплекс", наименование, което идва от гръцката митология. Да си спомним, че било предопределено на Едип- син на Лай, цар на Тива, и на Йокаста - да убие баща си и да се ожени за своята майка. Едип прекарал детството си в изгнание и един ден се спречкал с някакъв непознат (баща му Лай), когото убил, разгадал тайната на Сфинкса и получил за награда ръката на Йокаста. В едиповия комплекс няма нищо патологично (патологично може да стане неговото развитие в случай на неразрешаване на вътрешния конфликт); той представлява нормален етап в психологическото израстване на детето. След публикациите на психоаналитиците вече никой не оспорва съществуването на детска сексуалност. Към четири-петгодишна възраст момчето започва да изпитва силна обич към майка си (която за него е най-близката и заслужаващата най-голям интерес личност от женски пол) и едновременно с това агресивност по отношение на бащата, в чието лице вижда желан съперник, от чиито качества и могъщество се възхищава и заради които му завижда. Вътрешният конфликт и напрежението, което произтича от него, намира нормално разрешение чрез изтласкване на сексуалните влечения, продължаващо до пубертета, и идентификация с бащата: малкото момче ще стане мъжествено като него и по-малко зависимо от майката. При момиченцата се наблюдава симетрична ситуация. Едиповият комплекс е характерен за децата на моногамни семейства и той е преди всичко продукт на културата. В нашата цивилизация той заема основно положение, детерминирайки някои характерологични черти (враждебността към бащата може да се измести към властта изобщо, началниците. Църквата, държавата...) и предизвиквайки невроза, когато развитието не следва своя правилен ход.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.