Преживяването, което всеки има за своето собствено тяло, в движение или в статично състояние, в известно пространс-твено-времево равновесие и в неговата връзка със заобикалящия свят. Съставянето на телесната схема, която представлява включване в полето на съзнанието на индивида на частите на неговото тяло, е основен опит, благодарение на който всяка личност се диференцира от друга и във всеки момент има усещане, че е цялостна личност. Тази соматогнозия* или познание за собственото тяло, която е необходима за нормалния живот, се изработва постепенно, на основата на многобройни сензорни «печатления - интероцептивни (идващи от вътрешните органи), проприоцептивни (мускулни, ставни...) и екстероцеп-тивни (кожни, обонятелни, вкусови, зрителни, слухови), - натрупвани от раждането нататък. Впоследствие, когато тази телесна представа е изградена, тя, изглежда, остава непроменена и незаличима през целия живот на индивида, каквито и осакатявания да засегнат тялото му. Дълго време се смяташе, че физиологичните механизми, позволяващи изграждането на телесната схема се намират в горната париетална (5 и 6 поле) област, тъй като органични увреждания (тумори) в тази зона причиняват дезинтеграция на соматог-нозията (илюзия за промяна, за преместване на крайник...). Но други изследвания доказват, че дори значителна аблация (хирургическо отстраняване, бел.пр.) на париеталната област много рядко предизвиква разстройство на телесната схема. Сега се смята, че тази зона е само част от невронната верига и че интеграцията на телесната схема се извършва на нивото на други структури, локализирани според някои автори в темпоралната област.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.