Eкстрасензорно, пряко и на разстояние предаване на мисли от един индивид на друг. Реалността на това странно явление остава спорна. През 1882 год. известни учени от Кембридж, обединени в Society of Psychical Research му посвещават множество проучвания, но целият им труд бива заличен от Т. Х. Хъксли и Х. фон Хелмхолц. Въпреки това продължават да се появяват множество свидетелства. В своите Нови лекции по психоанализа (1932), 3. Фройд разказва за човек, който сънува, че жена му ражда близнаци. В същия момент, същата нощ, дъщеря му ражда дете. Дали това е обикновено съвпадение или предаване на мисли? К. Рише поставя началото на изучаването на телепатията, но именно Дж. Райн (1895-1980) доказва експериментално, че не може да става дума за случайност. Същата демонстрация е направена от М. Улман и С. Книпър (1973) по повод на телепатичните сънища. Щом реалността на това явление се приема, то трябва да бъде обяснено. В. Щекел (1868-1940) забелязва, че телепатичните явления се отнасят главно до чувства, притежаващи силен афективен заряд (любов, ревност, омраза...). Що се отнася до Фройд, той заключава от наблюденията си, че „предаването на мисли" сигурно става несъзнавано и се подчинява на същите закони (сгъстяване, символизация...) както всеки друг материал, принадлежащ на тази област. Той изказва също хипотезата, че това е остатък от далечно минало.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.