Хранене на дете с мляко от майчината гръд. Храненето с майчино мляко, когато това е възможно, е за предпочитане пред всяко друго, тъй като майчината кърма е съвършено приспособена към потребностите на бебето. Съставът й се променя не само с възрастта на детето, но и в хода на деня и дори по време на кърменето. Освен това тя съдържа „имунни фактори", които предпазват кърмачето от стомашни инфекции. Между майката и детето съществува действителна психофизиологическа връзка, която обуславя млечната секреция. Приливът на мляко зависи от повика на кърмачето; обикновено той се преустановява, когато то е заситено. Най-сетне, кърменето с майчино мляко представлява привилегировано положение, по време на което се изгражда незаменима психологическа връзка. Сучещото дете не само се храни: едновременно с кърмата то приема топлина от майчиното тяло, нейната миризма, образа на лицето, което не изпуска от очи. То се слива с кърмачката. Дори при изкуствено хранене майката трябва да положи усилия да запази тази основна връзка, като взема детето в ръце, усмихва му се, люлее го, говори му, защото в тази атмосфера на топлота детето намира необходимата за развитието му сигурност. Кърменето е сложно действие, което трудно се подчинява на точни и императивни правила. Неизменността на предварително определените количества кърма и на часовете за хранене може да наруши тази специфична връзка, която е преди всичко комуникация между майката и детето. Ето защо съвременните психолози, използвайки изследвания на учени като А. Гезел (1880 - 1961), препоръчват на кърмещите жени да приемат с внимание повиците на бебето си и да не съблюдават непоклатимо дажбите и разписанието за хранене. Забелязва се, че след кратък период на колебание (3-4 дни) ритъмът на кърменето и потребностите от храна на кърмачето се нормализират и съответстват на действителните изисквания на детето. Посредством този ритъм на „свободно търсене" е възможно да се избегнат случаите на недохранване или на прехранване и най-вече тревожността, която обхваща гладните кърмачета, когато ги оставят да плачат, защото още не било време за кърмене.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.