Дете, което се храни от майчината гръд. Още от момента на раждането новороденото е включено в неговата среда: то се интересува от стимулациите, които получава. Според Т. Енген и Л. П. Липсит новородени на възраст около 50 часа по време на сън реагират на различни миризми с промяна на дихателния и сърдечния ритъм, както и с движения на крайниците. Петнадесетдневното кърмаче реагира активно на подканвания-та на майката, която го вика или протяга ръце към него, но не реагира, когато те идват от друга жена (А. Тома).Много скоро бебето започва да подражава на майка си или на човека, който се грижи за него. Ако наблюдаваме дете, което суче, ще забележим, че то не сваля очи от лицето на своята майка. В действителност сученето е повече от хранене, то е приемане наред с храната и на други усещания (тактилни, зрителни, слухови, обонятелни), които са свързани с нея. Кърмачетата, които не получават милувки, с които не говорят и не играят, не се развиват нормално: често те са инертни, отпуснати, не проявяват никакъв интерес към заобикалящия ги свят и винаги проговарят с много голямо закъснение.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.