Дифузна чувствителност на покривните тъкани към светлината. Според Г. Вио тази чувствителност е причина, на първо място, за фототаксиса при някои животни, като водните бълхи. Тя съответства на една обща характеристика на всяка протоплазма. В действителност тя се среща в растителното и в животинското царство. Опитите с дъждовен червей, ларва на мухата (лишени по природа от зрителни органи), хлебарка или тритон (ослепени за нуждите на експеримента) доказват, че тези животни остават чувствителни към светлината. Тъй като са лишени от зрителни сетива, може да става дума само за извънзрително .възприятие. Учените са установили, че в този случай кожата изпълнява ролята на сетивен орган. Наличието на такава чувствителност у човека е много оспорвано. Л. Фаригул (Ж. Ромен) смята, че е открил у човека „параоптично зрение" (1920), което някои (Р. Моблан) напразно се опитват да развият у слепите. Този неуспех, който се прибавя към по-нови безрезултатни опити, посветени на същата тема, довежда до убеждението, че мнението на предишния автор е погрешно. Но изследванията, извършени в СССР (Нижни Тагил, 1962) и САЩ (Юц, 1964), потвърждават възможността за „извънретинно зрение" при човешкия вид.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.