Отложена афективна реакция на организма, посредством която той се освобождава внезапно от мъчително впечатление. В психоаналитичната терминология този термин означава повторната поява в съзнанието и вербалното или жестово емоционално екстериоризиране на блокирани или изтласкани до този момент чувства. Отреагирането представлява разтоварване на афекти, натрупани в несъзнаваното след травмиращо събитие, настъпило в някакъв момент от живота на субекта, на което тогава той не е реагирал адекватно и спонтанно. Отреагирането е аналогично на изхвърлянето на пораждащо напрежение и постоянно безпокойство чуждо тяло, което не може да се асимилира от организма. Понякога се случва някое събитие да не бъде осмислено в момента, в който се преживява (например наблюдаването на сексуални отношения между родителите от малко дете). Но по-късно, по време на растежа, значението му изплува. Забравеният спомен, който е съществувал под формата на „паметови следи", претърпява преработка и става травмиращ пост фактум. Отреагирането може да настъпи спонтанно и естествено в рисуването и в игрите. То настъпва и при психотерапия, при поглъщане на алкохол или някои химически агенти (барбитурати). Отреагирането е форма на освобождаване от напрежение, благодарение на което организмът запазва своето равновесие.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.