Период от живота, разполагащ се между раждането и юношеството. Под влияние на съвременната психология на детето вече не се гледа като на възрастен, на когото липсват познания и способност за съждение, а като на индивид със свой собствен манталитет, чието психологическо развитие се управлява от специфични закони. Детството е необходим етап за трансформацията на новороденото в зрял човек. С изкачването по животинската стълбица времетраенето на детството се удължава: три дни при морското свинче, девет години при шимпанзето, двадесет и пет години при човека - според А. Гезел. Човешкото същество има нужда от този дълъг период, за да разбере и асимилира сложните културни структури, към които ще трябва да се адаптира. В този динамичен и извънредно богат период на растеж във всички области едновременно се различават три главни стадия* (които педагозите отдавна са отбелязали): първо детство, до три години; второ детство, от три до шест-седем години; и трето детство, което свършва с пубертета. Развитието на детето се извършва чрез процес на прогресивна диференциация. Отбиването е един от първите психологически факти, които му позволяват да се разграничи от майката и да осъзнае по-пълно действителността. С напредъка, отбелязан в психомоторната (използване на ръката, усвояване на изправения стоеж и на ходенето) и във вербалната област (думи, изречения), неговият свят се разширява, интересите му се увеличават, мисленето се развива. На три години детето открива своята личност, която утвърждава, като използва местоимението аз и като с» противопоставя немотивирано на другите. От този момент то усвоява всичко с все по-бърз ритъм.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.