Крайно безпокойство, ирационален страх. Това е мъчително усещане за вътрешен дискомфорт, детерминирано от дифузно впечатление за неясна, близка опасност, пред която човек е обезоръжен и безпомощен. Най-често състоянието се съпровожда от невровегетативни изменения, сравними с наблюдаваните при емоционален шок: сърцебиене, потене, треперене, замъглен поглед и т.н. Невротичният страх има дезорганизиращо действие върху съзнанието, пораждайки едновременно регресия на мисленето и на афективността. Причини за него могат да бъдат вътрешен конфликт (например когато човек потиска агресивността си), незадоволителна сексуална дейност или афективна загуба (траур, неодобрение от скъп човек...), която ре-активира някакво старо чувство за изоставеност, породено от минали мъчителни изживявания. В някои случаи невротичният страх бива породен не от действителна ситуация, а от фантазми, въображаеми представи от несъзнавана конфликтна ситуация. Например у някои склонни към мастурбиране деца неуместни заплахи на родителите на фона на чувството за вина, могат да предизвикат силни емотивни реакции и неадекватно поведение, свързани със страха от кастрация, от осакатяване или загубване на мъжкия член. Сам по себе си невротичният страх не е патологично явление. Той произтича от човешкия статус. Според наблюденията на Р. Шпиц, първата проява на истински невротичен страх у бебето се среща към осмия месец при отсъствие на майката и при приближаване на чужд човек, който внезапно бива разпознат като различен от нея. Без ни най-малко да бъде абнормна проява, това поведение е признак за прогрес. То доказва, че детето е станало способно да различава свое от чуждо и че неговото афективно развитие е нормално. Впоследствие, в ключовите моменти от живота, когато отново е необходима адаптация, индивидът временно се връща към тревожността. Ако не е в състояние да създаде условия за тази адаптация, несигурността остава и може да го доведе до невроза или до психоза. Патологичният невротичен страх -описан в новата американска психиатрична номенклатура като „паническо разстройство" (panic disorder) и „генерализирана тревожност" - е най-често срещаният психиатричен симптом в медицинската практика.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.