Съвкупност от психо-органичните трансформации, свързани със сексуалното съзряване, изразяваща прехода от детството към юношеството. Пубертетът се проявява с бурно телесно развитие, поява на вторични полови белези (окосмяване под мишниците и по слабините, мутиране на гласа), на първата менструация при момичетата и на сперматозоиди в семенната течност при момчетата. Пубертетът, който в нашите климатични условия започва между дванайсетата и четиринайсетата години, може да бъде ранен (рядко) или закъснял (при около 12% от субектите). Забавянето на ритъма на развитие при нормално дете - което впрочем ще стане нормален зрял човек -обикновено не предизвиква тревога у родителите. Но то може да има значително психологическо отражение: учениците често изявяват специфична недостатъчност на интелектуалните способности (неспособност за абстрактно мислене), която предизвиква слаб успех и оттам нарушаване на прилежността и чувство за малоценност; запазват се детските нагласи и незрялост на личността. Пубертетът е психобиологична криза, която често се придружва от характерологични разстройства („криза на юношеско оригиналничене", описана от М. Дьобес). Социалните психолози (М. Мийд) доказват, че тези разстройства произлизат от двойственото положение на юношите в нашето общество: нито деца, нито възрастни, без ясен статут и сигурност по отношение на ролята си; ако утвърждават независимостта си, те се конфронтират с възрастните, а ако отказват да поемат дадена социална или професионална отговорност, не постигат собствено удовлетворение.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.