Повишен апетит, който подтиква субекта към прекомерно хранене. Случаи на болестен глад вследствие на травматични увреждания на мозъка се описват и разглеждат в на чалото на XX век от редица лекари, между които В. М. Бехтерев (1911). Един от тези случаи е с момченце, ритнато в главата от кон и получило хлътване на черепа. Когато се свестило, то поискало да яде. Гладът му бил ненаситен. По хирургически начин били отстранени костиците от черепа, които притискали челния дял, и след четири дни булимията изчезнала. Гладът е усещане, породено от сложна съвкупност от психологически, ендокринни и неврологични фактори. Той е обусловен от два противоположни регулиращи центъра: център на храненето (англ. feeding center), съставен от страничните ядра на хипоталамуса, и друг, междинен център, на засищането (англ. satiety center), действащ синергично. Когато мозъкът е засегнат от патологичен процес, както при болестта на Пик (пресенилна деменция) или при прогресивна парализа (предизвикана от бледата спирохета на сифилиса), или пък вследствие на тумор или мозъчносъдово увреждане, често се появява булимия. Наред с чисто органичния болестен глад съществува хиперфагия (свръххранене) с невротичен произход. Най-новите изследвания на базата на ученето и на условните рефлекси или на психоанализата доказаха, че храната (особено сладките лакомства) се свързват с образа на майката и с нежността. Неосъзнато страдащият от булимия се стреми да запълни афективна празнота. Например при някои хистерични фригидни жени пристъпите на булимия се появяват след всяка „неуспешна" сексуална връзка. Всички храни, които те поглъщат, изглежда имат компенсаторно символично значение.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.