Враждебна нагласа, изразяващ се в пасивна съпротива или в действие, обратно на желаното. В третата си година малкото дете се противопоставя на друг човек без никакъв мотив освен поради желанието да изпита чувството на собствена автономност. Тази чисто формална нагласа е нормална и преходна фаза от психоафективното развитие на детето, което изпитва потребност да получи признание и се утвърждава като личност като се противопоставя. По-късно, в юношеството, същото поведение ще се прояви отново. Противопоставянето може да бъде активно като се изразява в недисциплинираност, непослушание, бунт, противозаконни прояви; или пасивно, проявявайки се в мутизъм, анорексия и леност. Понякога то е желано, преднамерено, но често е несъзнавано. При чувствителните, емо-тивни, уязвими хора, които страдат, че не са разбрани и живеят във фрустрираща среда (авторитарна или безразлична), поведението на противопоставяне може да стане нещо обичайно и от една личност (бащата, учителя...), да се разпростре върху цяла социална група (работодателите, буржоата и т. н.). Реакциите на противопоставяне се срещат непрекъснато при хората с характерологични разстройства, правонарушителите, при някои невротични и психотични състояния.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.