Жена, която търгува с тялото си. Според Ч. Ломброзо и П. Тарновски повечето проститутки са дегенерирали перверзни личности, жестоки, лъжливи и мързеливи. Тази теза днес е отхвърлена: проституцията не се разглежда вече като вродена диспозиция, а като резултат от социалнопсихологически влияния още от ранното детство. Още XIX.век А. Ж. Паран-Дюшатле (1837) отбелязва, че една четвърт от проститутките са сираци или изоставени от много малки. Впоследствие Х. Елис (1929) обръща внимание върху растящия процент на проститутките (от 40 до 50%) сред домашните прислужници и на момичетата от разделени семейства или такива, в които липсва бащин авторитет (две трети от случаите). Вярно е, че понякога сред проститутките се срещат дебилни субекти, но повечето са с нормална интелигентност и не показват никакво действително типично психическо разстройство. Все пак афективната структура на проститутката изглежда много особена и доминирана от минало разочарование. Като че ли тя осъзнато се отдава на другите мъже, и да отмъсти на бащата за това, че е предпочел майка й; а когато иска пари от мъжете, то е за да утвърди своето могъщество и власт (вид символична кастрация). Никоя от споменатите тези не може сама по себе си да обясни проституцията, защото този факт зависи едновременно от много причини: психологически, социални и икономически.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.