Психология, приложена към организацията и дейността на въоръжените сили. Съвременната психология е въведена във въоръжените сили от американците през 1917 год. по време на включването им във войната срещу Германия на страната на съюзниците. Под ръководството на Р. М. Йер-кес и вдъхновявайки се от трудовете на А. Бине, психолозите изготвят известните Army tests, които прилагат на 1 726 000 новобранци. През тридесетте години победена Германия възстановява армията си, прилагайки на свой ред рационалните методи на психологията. По време на Втората световна война тези методи са разпространени във всички воюващи страни. Оттогава всяка модерна армия притежава своя War Office Selection Board, от чиито услуги не може да се лиши. Основен проблем е разпределянето на набора. Във Франция трябва да се разпределят около 450 000 души между различните родове войска и 450 военни длъжности, някои от които изискват висока техническа квалификация. Психолозите не само подбират, и насочват войниците в зависимост от техните способности. Те участват в тяхното обучение, в подобряването на снаряжението и в проучванията върху методите за маскировка; те се грижат за поддържането на бойния дух у войниците и цивилното население (сондажи на общественото мнение, психологическо въздействие) и разпространяват информациите, които са в основата на психологическата война. Тази съвременна форма на война е насочена повече към унищожаването на боеспособността на противника, отколкото към физическото му унищожение. Подривната дейност е нейната цел, пропагандата е главното й оръжие. Психологическата война е ежедневна. Тя се води не само когато избухне въоръжен конфликт, но и в мирно време, по време на „студената война", чиято основна съставна част представлява.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.