Борба между отделни народи (международна) или партии (гражданска война). Според Фройдовата теория причините за войната са индивидуални: у всеки от нас съществува латентна агресивност, която намира социално приемлив израз във войната. Но тази теория изглежда недостатъчна, защото, въпреки че е широко разпространена, войната не е нещо универсално: съществуват народи, които никога не са воювали (Л. Б. Хобхаус). От друга страна, у народите, които познават войната, тя е могла да намери обяснение с други подбуди, като игра, получаване на престиж (индианци от равнините), религиозни потребности (набиране на жертви за жертвоприношения), или икономически потребности (набавяне на роби, присвояване имуществото на съседите). В нашето общество войната е свързана предимно с икономически фактори. Когато условията на живот са лоши и пропагандата и управляващите принуждават един народ да смята друг народ за главна причина за неговата фрустрация, агресивността на този народ се повишава и рискът от конфликт опасно нараства. Но не народите започват войната, а държавните ръководители, които я смятат необходима за избягване на тежки вътрешни кризи. В наши дни опасността от всеобщо унищожение е такава, че се наблюдава нова солидарност между народите, решени да направят всичко, за да отстранят пагубния военен катаклизъм.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.