Състояние на духа, което може да варира от обезсърченост до прекомерна самонадеяност. Това понятие се среща предимно във военната и индустриалната психология. Самочувствието на работещия се обуславя от сплотеността на работната група, към която принадлежи: гордостта, че принадлежиш към определен трудов колектив предизвиква благоприятни вътрешни диспозиции. По време на Втората световна война психолозите и психиатрите проявили особен интерес към изучаване самочувствието на цивилното население, подложено на вражеска радиопропаганда и, естествено, към изследване на самочувствието на воюващите. Анкета, ръководена от полковник Маршал и обхващаща четиристотин роти, разкрива, че повече от три четвърти от войниците не използват оръжието си на бойното поле като липсата на боен дух у тях се обяснява със страха, чувството за малоценност и за вина. За да намалят страха им, специалистите по психологическо въздействие увеличават не занятията и ученията (които винаги са изкуствени, ако не и до голяма степен прилични на игри), а... лекциите! Изпреварвайки действителността, описвайки и изброявайки педантично опасностите на фронта (за които всеки войник се опитва да не мисли), те намалили потиснатостта и укрепили самочувствието на воюващите. От друга страна, същите специалисти създали силно сплотени групи, прилагайки социометрията към малки групи като екипажите на подводници и самолети, командосите и т. н.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.