Белгийски лекар, психолог и педагог (Рене, Белгия, 1871 - Укл, 1932). Декроли иска да превърне училището в продължение на естествената среда на детето, в място, където действителността се изучава конкретно, където педагогиката е организирана във връзка с основните потребности и интереси на всеки човек: хранене, защита от природните стихии, защита от външните опасности, труд и забавление. Приемайки наблюдението като база за всички упражнения, учителят трябва да постави ученика в пряк контакт със заобикалящия свят на живите същества и предметите. Детето трябва да учи, като използва образци, които само е събрало. Неговият обогатяващ се речник не е съставен от празни думи, а от слова, изпълнени с преживян опит. Четенето, писането, смятането престават да бъдат отегчителни упражнения и се превръщат в живи дейности, свързани с живота на детето. Негови изразни средства не са само говоримият и писменият език, а и рисуването, моделирането, танцът, песента, драматичната игра. Педагогичерките методи на Декроли (възпитателни игри, глобалният метод, центрове на интерес) се радват на голямо признание сред западните педагози.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.